O nás

Firma DETMAR s.r.o. sa zaoberá prácami v oblasti meracej a regulačnej techniky, regulačných a riadiacich systémov a vykurovania. 

Detmar s.r.o. Vám ponúka :

 • poradenstvo
 • projekciu a inžiniering
 • dodávku
 • montáž a inštaláciu
 • OPaOS podľa vyhlášky 718/2002 Zb.
 • uvedenie do prevádzky
 • servis

pre oblasť :

 • ústredného vykurovania
 • regulačných systémov pre ústredné vykurovanie
 • meraciu a regulačnú techniku
 • riadenia technologických procesov
 • riadenia sušiarenských tecnológií
 • merače spotrebovaného tepla
 • detekciu úniku spaliteľných plynov a pár
 • elektroinštalácie svetelné, motorické a technologické
 • výroby elektrických rozvádzačov do 1000V

v budovách a prevádzkach ako :

 • stavby
 • plynové kotolne
 • výmenníkové stanice
 • odovzdávacie stanice tepla
 • výrobné haly a obchodné prevádzky.

Stratégiou spoločnosti je poskytnutie komplexných služieb najvyššej kvality za primerané ceny, pričom sa snažíme využitím svojich dlhoročných skúseností vždy nájsť optimálne riešenie pre požiadavky našich zákazníkov.

Firma Detmar s.r.o. je systémovým integrátorom spoločnosti Domat.